books to ebooks

the future of reading is digital

Bratislava Ülikooli Raamatukogu

Image University Library of Bratislava

Bratislava Ülikooli Raamatukogu koondab Slovakkia teadus-, info-, kultuuri- ja haridusasutuste teabevaramu.

1919. aastal asutatud raamatukogu, mille kogudes on ka 17. sajandist pärit trükiseid, oli 1954. aastani Slovakkia rahvusraamatukogu. Siis sai temast iseseisev universaalne teadusraamatukogu, mis pakub avalikke raamatukogu- ja infoteenuseid, tegeleb bibliograafiliste süvauuringute ja kirjastamisega, korraldab kultuuri- ja haridussündmusi ning on võtnud endale üleriigilisi ja rahvusvahelisi kohustusi.
Ülesanded
* Slovaki Vabariigi hoiuraamatukogu ja trükiste säilitaja
* ÜRO, UNESCO ja NATO teavikute hoiuraamatukogu
* Retrospektiivse rahvusbibliograafia keskus
* Üleriigilise perioodikakataloogi pidaja
* Digiteerimis-, säilitus- ja ennistuskeskus
* Kultuurialaste infosüsteemide ühendaja
Põhiülesanne on säilitada slovaki kultuuripärandit ja rikkalikku teavikute varamut ning teha need kättesaadavaks nii täna kui ka tulevastele inimpõlvedele.