books to ebooks

the future of reading is digital

Ungari Széchényi-nimeline Rahvusraamatukogu

Image National Széchényi Library

1802. aastal asutatud Széchényi-nimelise Rahvusraamatukogu eesmärk on pakkuda täielikku ülevaadet ungari keeles ja Ungaris avaldatust ja trükitust välismaal avaldatud ungarikeelsetest ja ungari autorite kirjutatud teostest, tõlgetest ungari keelest, Ungarit käsitlevatest teostest ning ungarikeelsetest või Ungarit puudutavatest käsikirjadest.
Raamatukogus on rohkem kui 8 miljonit teavikut: 2 miljonit raamatut, 345 000 aastakäiku perioodikat (ajalehti ja ajakirju), 270 000 nooti, üle miljoni käsikirja. 

Kataloogid koos EOD nupp

NSZL catalogue
Pärast 1950. aastat avaldatud raamatud ja perioodika

Repositories

Digitális Könyvtár

Other Catalogues

Ungari haruldaste raamatute koondkataloog
National Shared Catalogue of Rare Hungarian Publications
Vanaraamatud ja bibliograafiad
Enne 1920. aastat trükitud raamatud
Ungari koondkataloog
17 Ungari raamatukogu osalusel koostavas koondkataloogis on umbes 2 miljonit kirjet.