books to ebooks

the future of reading is digital

Ungari Széchényi-nimeline Rahvusraamatukogu

Image National Széchényi Library

1802. aastal asutatud Széchényi-nimelise Rahvusraamatukogu eesmärk on pakkuda täielikku ülevaadet ungari keeles ja Ungaris avaldatust ja trükitust välismaal avaldatud ungarikeelsetest ja ungari autorite kirjutatud teostest, tõlgetest ungari keelest, Ungarit käsitlevatest teostest ning ungarikeelsetest või Ungarit puudutavatest käsikirjadest.
Raamatukogus on rohkem kui 8 miljonit teavikut: 2 miljonit raamatut, 345 000 aastakäiku perioodikat (ajalehti ja ajakirju), 270 000 nooti, üle miljoni käsikirja.