books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Univerze Umeå

Knjižnica Univerze Umeå je bila slovesno odprta leta 1965, pravico do obveznega izvoda večine del, natisnjenih na Švedskem, ima že od leta 1951. Z 1,3 milijona knjig je Knjižnica Univerze Umea največja akademsko-raziskovalna knjižnica na severu Švedske. Zbirko redkih knjig, natisnjenih do leta 1850, sestavlja več kot 50.000 knjig in drugih tiskov.

V zadnjem desetletju je digitalizacija prednostna dejavnost knjižnice - uspešno je izpeljala več projektov in je  danes  med vodilnimi švedskimi knjižnicami na tem področju. Med uspešnimi projekti je projekt RARA, v okviru katerega  je bilo digitaliziranih več kot 400 knjig iz zbirke redkih knjig in iz posebnih zbirk. Te knjige so sedaj dostopne preko odprtega dostopa.
Večino knjig je mogoče najti preko lokalnega kataloga Album, vendar pa so nekatere izmed redkih knjig in knjige, pridobljene pred letom 1975, dostopne le preko listkovnih katalogov.

Katalogi z EOD gumb

LIBRIS
LIBRIS je nacionalni spletni servis in skupni katalog, ki zagotavlja dnevno posodobljene informacije o gradivu, ki ga hranijo Švedske univerzitetne in raziskovalne knjižnice. V njem najdemo knjige, serijske publikacije, članke, zemljevide, plakate, notne zapise, elektronske vire itd. V LIBRIS bazi je trenutno 6,5 milijona enot gradiva. Vse gradivo Knjižnice Univerze Umeå, natisnjeno pred letom 1900, je mogoče naročiti s storitvijo e-knjige po naročilu direktno preko kataloga LIBRIS.
Album
Spletni katalog Album vsebuje več kot 1,4 milijona enot. V katalogu ni le sodobna zbirka, pač pa tudi skoraj 40.000 naslovov izpred leta 1900.

Repositories

Other Catalogues