books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnica Univerze v Bratislavi

Image University Library of Bratislava

Knjižnica Univerze v Bratislavi predstavlja vrh znanstvenih, informacijskih, kulturnih in izobraževalnih ustanov na Slovaškem.
Ustanovljena je bila leta 1919, njene zbirke pa segajo do 17. stoletja. Do leta je 1954 je opravljala funkcijo slovaške nacionalne knjižnice in postala neodvisna znanstvena knjižnica, ki javnosti nudi obsežne knjižnične in informacijske storitve. Izvaja bibliografske raziskave na visokem nivoju, kulturne in izobraževalne dejavnosti, publicira in ima številne nacionalne ter mednarodne funkcije. 
Nekatere naloge, ki jih izvaja:
* je depozitarna in arhivska knjižnica Republike Slovaške
* je depozitarna knjižnica Združenih narodov, UNESCO in NATO
* izdeluje nacionalno retrospektivno bibliografijo
* izdeluje nacionalni vzajemni katalog periodike
* v njej deluje nacionalna ISSN agencija Republike Slovaške
* koordinira medknjižnično izposojo na mednarodnem nivoju 
* je središče digitalizacije, konservacije in restavriranja
* združuje kulturne informacijske sisteme
Glavni cilj knjižnice je varovati kulturno dediščino in bogato zbirko gradiva ter omogočiti dostop do nje širši javnosti in prihodnjim generacijam. 

Katalogi z EOD gumb

Katalog UKB (od 1980 dalje)
Katalog vsebuje zapise o monografskih publikacijah, ki so izšle po letu 1980, in o tistih, po katerih je veliko povpraševanje. OPAC je del centraliziranega nacionalnega orodja za katalogizacijo in izposojo, ki ga vzdržuje slovaška Nacionalna knjižnica (Integrated Library System VTLS Virtua).
Glavni katalog (do 1990)
Listkovni katalog univerzitetne knjižnice v digitalni obliki zajema celoten historični in sodobni fond do leta 1990. Vsebuje poskenirane natipkane in na roko napisane kataložne listke ter omogoča preprosto iskanje in naročanje EOD e-knjig (kmalu na voljo).

Repositories

Digital repository of University library in Bratislava

Other Catalogues

Slovaška letna šolska poročila (1701 – 1850)
Bibliografija letnih poročil 60 šol na ozemlju Slovaške med leti 1701 in 1850. Vsebuje bibliografske zapise šolskih poročil (čez 600) in izbranih člankov (čez 30) ter nekaj naslovnic poročil.
Slovaški vzajemni katalog periodike
Katalog je temeljni vir za iskanje informacij o dostopnosti dokumentov v sodelujočih knjižnicah (čez 350). Predstavlja zalogo periodike in nacionalno produkcijo periodike (več kot 38.000 naslovov).