books to ebooks

the future of reading is digital

Knjižnice Univerze na Dunaju

Image Vienna University Library

Knjižnico je leta 1365 ustanovil vojvoda Rudolf in je najstarejša univerzitetna knjižnica v nemškem govornem prostoru. Njena zgodovina je tesno povezana z Dunajsko univerzo.
Kot nekoč, je tudi danes glavna naloga knjižnice služiti potrebam študentov, zaposlenih in raziskovalcev na Univerzi na Dunaju. Tematsko je univerzalna in si prizadeva k izgradnji čim obsežnejše zbirke.
Knjižnica je zavezana k ohranjanju gradiva in k omogočanju dostopa do kulturne dediščine v najširšem smislu, kar vključuje gradnjo baz podatkov in drugih elektronskih virov. Zato si prizadeva za sodelovanje in koordinacijo z drugimi znanstvenimi knjižnicami v Avstriji in Evropi. 

Katalogi z EOD gumb

u:search
u:search is Vienna University Library's new search engine. It connects the titles from the online catalogue with digital objects (full text articles, tables of content, etc.) and outputs search results sorted by relevance. Book cover pictures and icons for media types assist you in finding your way among the results. Numerous sorting and filtering options allow you make more precise search requests.
Austrian libraries union catalogue
The Austrian libraries union catalogue contains about 8 million titles of over 70 libraries. It focuses on literature published from 1980 onwards. However, thanks to (continuous) retro-conversion, the catalogue also contains quite many records from earlier books. The EOD button is shown at records for public domain books held by libraries of EOD members.
Elektronski listkovni abecedni imenski katalog Knjižnice Univerze na Dunaju (do leta 1931)
V katalogu so po imenih avtorjev urejeni zapisi o gradivu, ki je izšlo pred letom 1931. Tukaj boste našli knjige, ki bodo na voljo za digitalizacijo. Zaradi avtorskopravnih omejitev bo Knjižnica Univerze na Dunaju digitalizirala le knjige, ki so izšle pred letom 1900.

Repositories

Other Catalogues

Elektronski listkovni abecedni imenski katalog Knjižnice Univerze na Dunaju (1932 – 1988)
V katalogu so po imenih avtorjev urejeni zapisi o gradivu, ki je izšlo med leti 1932 in 1988.