books to ebooks

the future of reading is digital

Nacionalna knjižnica Češke republike

Nacionalna knjižnica Češke republike (NK ČR) sodi med starjše javne knjižnice na Češkem. Ustanovljena je bila hkrati s Karlovo univerzo leta 1348, zelo pomembna pa je tudi njena 200 letna aktivna vloga v jezuitksem redu v Klementinumu (1556-1773). Povezava zbirk univerzitetne in jezuitske knjižnice je vodila k ustanovitvi nove javne knjižnice, Univerzitetne knjižnice, ki je z letom 1805 dobila pravice obveznega izvoda. Ime knjižnice se je od takrat večkrat spremenilo, sedanje ime je iz leta 1995. Knjižnica se nahaja v v zgodovinski zgradbi Klementinuma v starem delu Prage.

Nacionalna knjižnica Češke republike deluje kot osrednja knjižnica državnega knjižničnega sistema. Njena knjižnična zbirka vsebuje več kot 6,6 milijona kosov gradiva, od tega 18 893 kosov zgodovinskih dokumentov. Letni prirast knjižnice je okrog 80 000 naslovov na leto. Zbirka pokriva vse veje znanosti, predvsem humanistike, pomemben del pa zavzema tudi t.i. Nacionalna zbirka, ki je osnovana na temeljih pravice obveznega izvoda iz leta 1805. Knjižnica svojim uporabnikom prav tako omogoča dostop do mnogih elektronskih virov - tako licenčnih datotek kot tudi lastnih digitalnih knjižnic (Kramerius, Manuscriptorium).

Samostojna enota Nacionalne knjižnice je Slovanska knjižnica, specializirana javna slavistična akademska knjižnica, ki sistematsko povečuje, obdeluje, hrani in zagotavlja javni dostop slavističnim publikacijam s področij zgodovine, filologije in političnih znanosti ter izbrane poezije in proze.

Katalogi z EOD gumb

NKC - Elektronski katalog Nacionalne knjižnice Češke republike
Katalog z zapisi o gradivu vseh vrst - knjige in serijske publikacije - tiskane od leta 1800 dalje, ki jih hrani Nacionalna knjižnica Češke republike. Z gumbom EOD lahko knjige za digitalizacijo naročite direktno iz kataloga.
STT - Inkunabula, starejše tiskane knjige in zemljevidi 1450-1800
Zapisi starih tiskov in zemljevidov med leti 1501-1800, ki so v zbirkah Nacionalne knjižnice Češke republike. Vse knjige se lahko naročijo direktno iz kataloga.
SLK - Elektronski katalog slovanske knjižnice
Ta katalog vsebuje okrog 800 000 kosov gradiva. V zbirki je predvsem slovanska literatura in slovanski jeziki. Knjige se lahko za digitalizacijo preko storitve EOD naročijo direktno iz kataloga.

Repositories

Other Catalogues