books to ebooks

the future of reading is digital

Univerzitetna knjižnica Akademije za likovno umetnost Dunaj

Univerzitetna knjižnica deluje kot informacijski center Akademije za likovno umetnost Dunaj. S svojimi zbirkami podrpira razvoj, učenje in študij ter dviguje informacijsko pismenost. Knjižnična zaloga ob 200 000 knjigah  obsega tudi risbe, bakroreze, fotografije in revije.

Akademija za likovno umetnost na Dunaju je najstarejša umetniška akademija v Srednji Evropi, v dokumentih prvič omenjena leta 1692, medtem ko je knjižnica prvič omenjena leta 1773. Direktor knjižnice je vse do leta 2003, ko je postala samostojna enota, odločal tudi o grafični zbirki. Naloga knjižnice je po eni strani ohranjati bibliofilske zaklade preteklosti, po drugi strani pa je knjižnica s svojimi storitvami obrnjena v prihodnost in skuša sokreirati bodoče smernice informacijske družbe. Knjižnica preko svojih zbirk podpira raziskave, študij ij poučevanje ter dviguje informacijsko pismenost. Knjižnična zbirka sestoji iz knjig: 15.000 (1892), 26.000 (1917), 200.000 (2011); risb: 20.000 (1892), 26.000 (1917); bakrorezov: 63.000 (1892), 63.500 (1917); fotografij: 6.400 (1892), 13.400 (1917) in revij: 130 (2011).

Katalogi z EOD gumb

Spletni katalog Univerzitetne knjižnice Akademije za likovno umetnost Dunaj
Univerzitetna knjižnica ponuja knjige, izdane do leta 1900. Zbirka približno 15 000 kosov gradiva je sestavljena predvsem iz knjig o likovni in uporabni umetnosti, umetnostne zgodovine in arhitekture.
Skupni katalog avstrijskih knjižnic
Skupni katalog avstrijskih knjižnic vsebuje približno 8 milijonov naslovov več kot 70 knjižnic, predvsem literature izdane po letu 1980. S stalno retro konverzijo je v katalogu tudi vedno več zapisov starejšega gradiva. Gumb EOD je prikazan pri zapisih za knjige v javni domeni iz knjižnic članic projekta EOD.

Repositories

Other Catalogues