books to ebooks

the future of reading is digital

Švicarska nacionalna knjižnica

Vse o Švici
Švicarska nacionalna knjižnica (NL) je najpomembnejši vir informacij o Švici. Njena obsežna zbirka nudi gradivo za zgodovinsko, literarno in umetniško raziskovanje, in tudi arhitekturno in spomeniško varstvo. Knjižnica svoje gradivo posoja na dom, z izjemo izvodov, ki so zelo občutljivi ali v slabem stanju. Knjižnica posreduje informacije na zahtevo uporabnika (swissinfodesk@nb.admin.ch) in zbirko povezav s komentarji.

Profil zbirke
Zbirka Helvetica vsebuje približno štiri milijone knjig, časopisov in revij. Izredno zanimiva je zbirka revij klubov, združenj in društev. Knjižnica ureja tudi zbirko elektronskih publikacij. Švicarska literatura je dokumentirana v več kot 250. arhivih in zapuščinah, ki skupaj predstavljajo Švicarski literarni arhiv (SLA). Zbirko sestavlja predvsem švicarska literatura 20. in 21. stoletja.
Oddelek tiskov in risb hrani ikonografske dokumente, predvsem tiskano in grafično gradivo od 17. do 21. stoletja. Pozornost posvečajo tudi portretni in pokrajinski fotografiji, plakatom in slikovnim razglednicam.
K Oddelku tiskov in risb sodi tudi oddelek Zvezni arhivi zgodovinskih spomenikov, v katerem je shranjenih približno 1,2 milijona dokumentov o arheologiji, varstvu spomenikov, prostorskih slik, in slik pokrajin, arhitekturni in umetnostni zgodovini ter ljudski kulturi.

Poslanstvo in zgodovina
Švicarska nacionalna knjižnica je bila ustanovljena leta 1895. V skladu z zakonom je njena naloga zbiranje, popisovanje, ohranjanje in posredovanje švicarskih publikacij in tudi določenih fondov. V popravku zakona z dne 18. decembra 1992 je njena naloga tudi ohranjanje elektronskih publikacij.
Leta 2001 je bil na pobudo Friedricha Dürrenmatta ustanovljen Švicarski literarni arhiv (SLA), ki se je zelo povečal leta 2009 z deponiranjem zbirke Roberta Walserja kot dolgoročnega posojila.
Dürrenmattova umetniška dela so hranjena v Centru Dürrenmatt Neuchâtel (CDN). Odprli so ga leta 2000 v Dürrenmattovem nekdanjem domu, ki ga je Mario Botta spremenil v muzej.
Največja obogatitev zbirke Oddelka tiskov in risb je bila pridobitev Zveznih arhivov zgodovinskih spomenikov leta 2007.
 

Katalogi z EOD gumb

Helveticat
Heleveticat vsebuje približno 1,5 milijona vpisov knjig, časopisov, revij in neknjižnega gradiva. Katalog se lahko uporablja za naročanje e-knjig in za dostop do funkcij EOD (preprosto s pritiskom na gumb "EOD"). Dodatne informacije.
Swissbib
Swissbib je metakatalog Univerzitetnih knjižnic Švice in Nacionalne knjižnice Švice.

Repositories

Other Catalogues

Arhivi Helvetica
Arhivi Helvetica (v izdelavi) vsebujejo arhivsko gradivo in slikovne fonde.
Plakati
Obsežen katalog švicarskih plakatov vsebuje zbirke plakatov švicarske nacionalne knjižnice in njenih partnerjev.