books to ebooks

the future of reading is digital

Readers FAQ

Hvad står EOD for?

EOD står for eBøger on Demand: Det er muligt at rekvirerer bøger udgivet fra 1500 til 1870 fra 1. og 2. danske samling på Det Kongelige Bibliotek i digital form. Du kan læse her, hvad der er kendetegnende for EOD eBøger.

Hvad er en EOD eBog?

En EOD eBog er en digitaliseret bog, som leveres i en PDF fil. I den avancerede version, indeholder filen afbildning af den skannede originale bog og automatisk tegngenkendelse - fuldtekst. Kendetegn, signaturforklaringer og andre kommentarer i margen, som er i originaludgaven, vil også være synlige i denne fil. Du kan læse mere om EOD eBogens funktioner her .

Hvor kan jeg bestille EOD eBøger?

30 biblioteker fra 12 europæiske lande tilbyder denne service – de begynder løbende fra februar 2007. Det er muligt at bestille bøgerne direkte fra bibliotekernes kataloger. Den udførlige liste over medlemsbibliotekerne og deres kataloger kan findes her .

Hvordan bestiller man en eBog?

eod button. digital on request

Alle de steder hvor du ser denne knap, kan du bestille eBøger direkte fra bibliotekets online katalog. Du skal blot søge i katalogen og udvælge den bog, du har brug for. En brugervenlig grænseflade vil føre dig igennem bestillingsprocessen. Du vil modtage en e-mail som kvittering på din bestilling og du vil kunne spore din ordre på din personlige bestillingsside.

Hvilke bøger kan jeg bestille som en eBog?

Alle bøger udgivet mellem 1500 og 1870. Nogle biblioteker tilbyder digitalisering af bøger udover denne tidsperiode, nemlig til bestemte brugergrupper, fx forskere eller til synshandicappede eller blinde. Tjek beskrivelsen i det enkelte biblioteks’ kataloger og du vil kunne finde mere detaljerede oplysninger.

Hvordan betaler jeg mit køb af en EOD eBog?

I det øjeblik bogen er blevet digitaliseret og er klar til at blive downloadet, kan du vælge mellem forskellige betalingsmuligheder. Den letteste måde at betale på er med dit kreditkort, hvor du betaler via en sikker transaktionsfunktion. Når din betaling er gennemført, kan du downloade eBogen.

Hvor meget skal jeg betale for EOD eBøgerne?

Alle samarbejdspartnere i EOD netværket er frit stillet mht. at fastsætte prisen på deres egne eBøger. Før du bestiller en bog vil du enten få prisen oplyst med det samme eller du vil få mulighed for at bestille et pris estimat. Prisliste .

Skal jeg tage højde for særlige begrænsninger i forbindelse med anvendelsen af EOD eBøger?

Nej, der er ingen særlige restriktioner: eBogen tilhører dig på same måde som en trykt bog, DVD eller musik CD. Du må bruge den til eget personlig brug, men du må ikke gøre den tilgængelig på internettet eller distribuere den til kommercielle formål. Når du bestiller en bog bedes du venligst gennemse det enkelte biblioteks specifikke afsnit om Generelle Vilkår og Betingelser for at få flere oplysninger om særlige brugsrettigheder.

Kan jeg også bestille enkelte sider skannet i en meget høj kvalitet?

Nej. Vi koncentrerer os om hele bøger, som skannes i en god kvalitet og leveres som en hel eBog, som er nem at læse på skærmen, og som kan printes ud til eget brug. Kontakt venligst biblioteket direkte, hvis du ønsker at bestille enkelte sider. Du finder kontakt information på kontaktsiden .

Hvad er en trykt udgave af eBøger?

En EOD bog er en papirudgave af en EOD eBog , der kan sendes til dig udover den digitale version. Det er en ”rigtig” bog, med en specielt EOD forside og et ISBN nummer.

Kan jeg bestille papirudgaven uden at bestille en eBog?

Kun i de tilfælde hvor der allerede eksisterer en digitaliseret eBog, fx. fra et andet bibliotek. Hvis bogen ikke er blevet digitaliseret, er du nødt til også at bestille den elektroniske version.

Hvor kan jeg købe papirudgaven af EOD eBøgerne?

Du skal bare klikke på EOD ordreknappen i biblioteks katalogen og følge bestillingsprocessen. Hvis biblioteket tilbyder udskrift i form af ”Print on Demand” vil du få muligheder for også at vælge papirudgaven af eBogen.

Hvormeget skal jeg betale for en EOD udskrift?

Prisen for en EOD bog, der er bestilt via EOD er en basis gebyr på 6 EURO + 0,02 EURO pr. side.
Forsendelse er gratis til Østrig, Tyskland, Lichtenstein, og Schweiz. Til det øvrige Europa er prisen 8 EURO og til resten af verden 14 EURO.

Hvor finder jeg allerede digitaliserede EOD eBøger, der kan bestilles som almindelig bog?

Du kan finde EOD eBøger klar til at bestille som almindelig bog på følgende Amazon sider:

Tjener EOD bibliotekerne penge på denne service?

Nej! Digitalisering er en omkostningstung forretning og servicen dækkes langtfra af indtægterne. Udover lønomkostninger er der omkostninger til skannere, computere, servere og special software. Indtægterne dækker derfor kun en mindre andel af de samlede omkostninger.

Libraries FAQ

Hvorfor deltage i EOD netværket?

  • Ønsker du at føje en ny spændende service til bibliotekets øvrige porteføjle og imødekomme brugernes behov? Alle bibliotekets bøger udgivet mellem 1500 og 1870 kan gøres tilgængelige som eBøger on demand. Fastsættelse af gebyret er op til det enkelte bibliotek.
  • De digitaliserede bøger ejes af det enkelte bibliotek og kan indgå i institutionens digitale bibliotek eller arkiv. Så foruden eBog servicen, får man mulighed for løbende at udvide sit digitale bibliotek.
  • Risici forbundet med drift af servicen er minimale: Servicen er i drift på mere end 30 institutioner i 12 europæiske lande. Man får gavn af samtlige forretningsgange og tekniske løsninger, som allerede er blevet udviklet og etableret i EOD netværket.
  • EOD netværket fungerer som en rådgivende gruppe for at sikre effektive og økonomiske/lønsomme metoder til digitalisering, når det drejer sig om retningslinier, standarder og effektive arbejdsgange.
  • EOD netværket forsyner medlemsbibliotekerne med brochurer, plakater, reklamemateriale, instruktioner og andet materiale, som man kan anvende i institutionens regi.

Hvilke krav stilles der for at deltage i EOD netværket?

I princippet kræves der blot en skanner og en internet forbindelse. Alt andet som fx. ordrestyring, kommunikation med kunder, produktion af E-bøger, levering og elektronisk fakturering – står EOD netværket for.

Hvilken service tilbyder EOD netværket til sine samarbejdspartnere?

EOD netværket er en central service udbyder som tilbyder systemer til håndtering af ordrebehandling, varetagelse af kunderelationer, produktion af eBøger, levering af eBøger og fakturering. Samtlige digitaliserede værker tilhører medlemsbiblioteket. Det er op til det enkelte bibliotek at fastsætte prisen for EOD ydelsen, ligesom man selv beslutter, hvilke samlinger der skal gøres tilgængelige via EOD netværket.

Skal man betale for at deltage i EOD netværket?

Der er en årlig deltager afgift på 1000 EURO, der skal dække udgifterne til den centrale service, fx. IT personale, servervedligeholdelse og softwarelicenser.

Er der nogen begrænsninger med hensyn til copyright, man skal være opmærksom på?

EOD netværket beskæftiger sig hovedsageligt med bøger, udgivet mellem 1500 og 1900 uden copyright. Ikke desto mindre, er der nogle europæiske lande som også tillader digitalisering af bøger som rækker udover denne tidsperiode, nemlig til specielle bruger grupper under særlige omstændigheder fx forskere eller til synshandicappede eller blinde. Igen er det op til det enkelte bibliotek at beslutte, hvilke bøger der skal gøres tilgængelige. Principielt skal det enkelte bibliotek basere dets beslutninger på deres egen lokale og nationale politik og bestemmelser.